Lain-Lain

Hubungan Antara Sains, Teknologi dan Masyarakat

Sains dan teknologi adalah perkara terbaik yang boleh diminta oleh masyarakat. Sejak revolusi perindustrian pada abad ke-18 sains telah berjalan. Beberapa sektor yang telah dirangsang oleh sains dan teknologi ialah tenaga, sains fizikal, maklumat dan komunikasi. Masyarakat telah mendapat banyak keuntungan dengan penciptaan teknologi.

Infrastruktur dalam masyarakat telah berkembang dengan bantuan sains dan teknologi. Mod pengangkutan seperti laluan kereta api elektronik telah direalisasikan dan ini sebenarnya memberi manfaat kepada masyarakat dengan menawarkan mereka pengangkutan yang lebih baik. Pada masa lalu, hampir semuanya adalah analog tetapi terima kasih kepada sains dan teknologi kita kini didigitalkan dari hari ke hari. Penciptaan perkhidmatan telefon dan radio telah meluaskan komunikasi manusia.

Tanpa masyarakat maka tidak akan wujud sains dan teknologi dan kerana itulah penciptaan alat dan peralatan tertentu telah membantu mencapai perkara yang besar. Masyarakat tidak boleh melakukannya tanpa industri yang kita ada hari ini. Masyarakat memerlukan sains dan teknologi. Penciptaan komputer adalah hasil seni oleh individu merupakan satu peristiwa penting yang akan datang jauh dalam membantu masyarakat. Komputer membantu kita memanfaatkan diri dengan memperoleh maklumat berharga yang boleh kita gunakan untuk memperkayakan kehidupan kita. Kesan sains dan teknologi boleh diiktiraf dengan serius. Ramai orang di seluruh dunia mengambil contoh sarjana di kolej dan universiti telah memimpin meneliti hubungan antara sains dan teknologi.

Penilaian hubungan ini telah muncul sebagai bidang penyelidikan yang penting. Kumpulan berkepentingan awam dan organisasi akademik di seluruh dunia mengiktiraf kepentingan STS. Sebabnya, orang ramai perlu sedar bahawa ada orang yang terpengaruh dengan sains dan teknologi. Kontroversi seperti makanan yang diubah suai, penyelidikan sel stem adalah isu yang telah membawa penggubal dasar dan saintis bersama-sama untuk mempunyai jalan ke hadapan mengenai perkara ini.

Sains dan teknologi sebenarnya telah banyak menyumbang kepada visi manusia tentang dirinya. Sains telah diubahsuai pendapat tentang asal usul manusia dan tempat asal juga. Melalui hasil penemuan saintifik persepsi manusia tentang tingkah laku dan tempat asalnya telah diubah suai secara pelbagai. Eksperimen dalam sains hari ini dalam satu cara atau yang lain memberi kesan kepada masyarakat. Ambil contoh percubaan pengklonan manusia. Percubaan itu membawa banyak kontroversi kerana masyarakat ragu-ragu mengenainya.

Bagaimanakah sains dan teknologi berkaitan dengan masyarakat: Negara membangun mempunyai tradisi panjang penyelidikan tindakan penyertaan, pendidikan popular dan organisasi masyarakat bergabung untuk menyelesaikan beberapa isu sains dan teknologi yang mempengaruhi masyarakat. Bagaimana sains dan teknologi berkaitan dengan masyarakat adalah sesuatu yang memerlukan campur tangan kerajaan. Isu berkaitan sains dan teknologi sebenarnya telah dibincangkan di seluruh dunia hari ini. Kemajuan dalam hal ini telah menghasilkan keupayaan untuk menghasilkan pelbagai jenis barang material. Menjawab persoalan bagaimana sains dan teknologi berkaitan dengan masyarakat.

Sumber Diterjemahkan oleh Google Translate: Hubungan Antara Sains, Teknologi dan Masyarakat
oleh Danish Muzaffar

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker